5 Aralık 2018

Sağlık Beyanlarında Yeni Dönem – A new Era for Health Claims

Bugün yayınlanan Kanun uyarınca takviye edici gıdaların etiket, tanıtım ve reklamlarında sağlık beyanı kullanılabilmesi TİTCK’nin iznine tabi kılındı.

Resmi Gazete’de bugün (05.12.2018) yayınlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 31. maddesi uyarınca “Gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca izin verilir.” maddesi “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 23. maddesine eklenmiştir.

Konuyla ilgili ikincil mevzuat hazırlanarak usulün netleşmesi beklenmektedir.

Turkish Medicines and Medical Devices Agency is in charge of permissions to use of health claims for foods and food supplements as of today.

Secondary legislation on the matter is expected.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181205-8.pdf

Tags: , , , , , , , , , , ,