Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Her iki ortağı da avukatlığın yanısıra marka vekili olan Büromuz, müvekkillerine hem TÜRKPATENT nezdindeki tescil ve itiraz süreçlerinde hem de dava süreçlerinde…

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında şirket kuruluşlarından, sürekli danışmanlıklara, yatırım ve finansman sözleşmelerinden birleşme…

Mevzuata Uyum

Büromuz, hukukun özel uzmanlık gerektiren bir çok alanında müvekkillerine mevzuata uyum hizmeti sunmakta, bu doğrultuda gerek mevzuata uyumluluğun analizi amacıyla denetimler…

Kurumsal Yönetim

Büromuz, mevzuata uyum hizmetlerinin bir devamı olarak müvekkillerine denetim hizmetlerinin yanı sıra standart operasyon prosedürlerinin…

Sorumluluk Hukuku ve Davalar

Büromuz, sorumluluk hukuku alanında müvekkillerine sürekli danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, münferit olaylarda da gerek davalı gerek davacı sıfatıyla…

İş Hukuku

Büromuz, iş ilişkilerinin kurulmasında ve iş ihtilaflarında gerek işçi gerek işveren tarafında hizmet vermekte, müvekkillerini…

01.04.2020 tarihi itibariyle ofisimizi Pekdinçer Hukuk Bürosu ile birleştirdiğimizi duyurmaktan çok memnunuz.
Bundan sonra bizlere ve faaliyetlerimize www.pekdincer.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

We are happy to announce that, by April 2020 we merged our Firm with Pekdinçer Law Firm and started to serve our Clients under the title Pekdinçer Partners.
You may reach us and our services from the following web page: www.pekdincer.av.tr