11 Ocak 2019

Kitlesel Fonlama Tebliği Taslağı Yayınlandı – Draft Communiqué on Crowdfunding Has Been Published

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 Ocak 2019 tarihindeki duyurusu ile “II-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı”nı yayınladı. Kitle fonlaması platformlarının faaliyetleri 28.11.2017 tarih ve 7061 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler neticesinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun kapsamına ve SPK’nın yetki alanına dahil edilmişti. Kurul bu kapsamda 2018 Eylül’de Bülten’de yayınladığı kararı ile ikincil mevzuat çalışması içinde olduğunu ve bu alanda düzenleme yapılmadan izinsiz olarak faaliyet gösterenlere karşı gerekli idari ve cezai tedbirlerin alınacağını duyurmuştu. Nihayet yayınlanan taslak ile bu konuda ilk somut adım atılmış oldu.

Taslağın girişimciden kitle fonlama platformuna, yatırım esaslarından yatırımcılara ilişkin sınırlamalara geniş bir alanda detaylı bir düzenleme getirdiğini görüyoruz. Özellikle kitle fonlamasına başvuracak girişim şirketlerinin teknoloji faaliyeti veya üretim faaliyeti gösterme şartı göze çarpıyor. Bunun dışında gayrimenkul ve kredi ve ödünç para işlemleri de platform faaliyetlerinin kapsamı dışında tutulmuş.  Bu noktada özellikle kripto varlıklara ilişkin tartışmaların başka bir boyuta taşınacağını düşünüyoruz.

Taslağa ilişkin olarak tüm kişi ve kuruluşlar 4 Şubat 2019 tarihine kadar Kurul’un web sitesinden görüşlerini bildirebilecekler.

 

Capital Markets Board of Turkey published on January 3, 2019 the “Draft Communiqué on Share-Based Crowdfunding No. II-35/A.1”. Crowdfunding operations had been inserted into the Law on Capital Markets and been included within the scope of the Board’s authority through the legislative amendments introduced under the Law No. 7061 dated 28.11.2017. The Board further announced a decision in its Bulletin in September 2018 and stated that the secondary legislation was being prepared and real or legal persons operating without authorization from the Board prior to such secondary legislation would be subject to administrative and punitive sanctions. Finally, the draft communiqué has been introduced as the first concrete action of the Board.

We observe at the very first instance that the draft text provides a wide range of provisions relating to entrepreneurs, crowdfunding platforms, investment principles, investors, etc. Apart from this, we note that real estate and credit and loan operations are kept out of the scope of crowdfunding operations. At this point we expect the discussions relating to crypto assets skip to another level.

All real and legal persons may address their opinion on the draft text through the Board’s web site until February 4, 2019.

Tags: , , , , , ,