Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Her iki ortağı da avukatlığın yanı sıra marka vekili olan Büromuz, müvekkillerine hem TÜRKPATENT nezdindeki tescil ve itiraz süreçlerinde hem de dava süreçlerinde destek vermekte marka ve tasarım portföyü geniş müvekkillerine sürekli danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

  • Marka, Tasarım ve Patent Haklarının Tescili ve Korunması
    Telif Haklarının Korunması
    Alanadlarının ve Ticaret Unvanlarının Korunması
    Tecavüz ve Hükümsüzlük Davaları
    Haksız Rekabet Davaları