Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Her iki ortağı da avukatlığın yanı sıra marka vekili olan Büromuz, müvekkillerine hem TÜRKPATENT nezdindeki tescil ve itiraz süreçlerinde hem de dava süreçlerinde destek vermekte marka ve tasarım portföyü geniş müvekkillerine sürekli danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

  • Marka, Tasarım ve Patent Haklarının Tescili ve Korunması
    Telif Haklarının Korunması
    Alanadlarının ve Ticaret Unvanlarının Korunması
    Tecavüz ve Hükümsüzlük Davaları
    Haksız Rekabet Davaları

01.04.2020 tarihi itibariyle ofisimizi Pekdinçer Hukuk Bürosu ile birleştirdiğimizi duyurmaktan çok memnunuz.
Bundan sonra bizlere ve faaliyetlerimize www.pekdincer.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

We are happy to announce that, by April 2020 we merged our Firm with Pekdinçer Law Firm and started to serve our Clients under the title Pekdinçer Partners.
You may reach us and our services from the following web page: www.pekdincer.av.tr