İş Hukuku

Büromuz, iş ilişkilerinin kurulmasında ve iş ihtilaflarında gerek işçi gerek işveren tarafında hizmet vermekte, müvekkillerini sulh, arabuluculuk ve dava süreçlerinde en iyi şekilde temsil etmektedir.

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Kurulması ve Feshi
  İş Uyuşmazlıklarının Yönetimi ve İş Davalarında Temsil
  İş Kazalarından Dolayı Sorumluluk
  Sadakat, Gizlilik ve Rekabet Etmeme Yükümlülükleri
  Çalışan Buluşları
  Re-organizasyon ve Yeniden Yapılandırması Süreçlerinde Fesih ve Dava Süreci Yönetimi