İş Hukuku

Büromuz, iş ilişkilerinin kurulmasında ve iş ihtilaflarında gerek işçi gerek işveren tarafında hizmet vermekte, müvekkillerini sulh, arabuluculuk ve dava süreçlerinde en iyi şekilde temsil etmektedir.

 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması, Kurulması ve Feshi
  İş Uyuşmazlıklarının Yönetimi ve İş Davalarında Temsil
  İş Kazalarından Dolayı Sorumluluk
  Sadakat, Gizlilik ve Rekabet Etmeme Yükümlülükleri
  Çalışan Buluşları
  Re-organizasyon ve Yeniden Yapılandırması Süreçlerinde Fesih ve Dava Süreci Yönetimi

01.04.2020 tarihi itibariyle ofisimizi Pekdinçer Hukuk Bürosu ile birleştirdiğimizi duyurmaktan çok memnunuz.
Bundan sonra bizlere ve faaliyetlerimize www.pekdincer.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

We are happy to announce that, by April 2020 we merged our Firm with Pekdinçer Law Firm and started to serve our Clients under the title Pekdinçer Partners.
You may reach us and our services from the following web page: www.pekdincer.av.tr