Kurumsal Yönetim

Büromuz, mevzuata uyum hizmetlerinin bir devamı olarak müvekkillerine denetim hizmetlerinin yanı sıra standart operasyon prosedürlerinin ve politikaların hazırlanması ve diğer kurumsal yönetim konularında da hizmet sunmaktadır.

  • Mevzuata Uyumluluğun Değerlendirilmesine Yönelik Due Diligence çalışmaları
    Standart Operasyon Prosedürleri ve Politikaların Hazırlanması
    Sürekli Danışmanlık