Sorumluluk Hukuku ve Davalar

Büromuz, sorumluluk hukuku alanında müvekkillerine sürekli danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, münferit olaylarda da gerek davalı gerek davacı sıfatıyla mahkemelerde görev almakta yahut dava süreci öncesinde sulh ve arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

  • Ürün ve Hizmet Sorumluluğu
    Tüketici Hukuku
    Malpraktis
    Risk Analizi
    Uyuşmazlık ve Müzakere Süreç Yönetimi