Sorumluluk Hukuku ve Davalar

Büromuz, sorumluluk hukuku alanında müvekkillerine sürekli danışmanlık hizmeti sunmakla beraber, münferit olaylarda da gerek davalı gerek davacı sıfatıyla mahkemelerde görev almakta yahut dava süreci öncesinde sulh ve arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

  • Ürün ve Hizmet Sorumluluğu
    Tüketici Hukuku
    Malpraktis
    Risk Analizi
    Uyuşmazlık ve Müzakere Süreç Yönetimi

01.04.2020 tarihi itibariyle ofisimizi Pekdinçer Hukuk Bürosu ile birleştirdiğimizi duyurmaktan çok memnunuz.
Bundan sonra bizlere ve faaliyetlerimize www.pekdincer.av.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

We are happy to announce that, by April 2020 we merged our Firm with Pekdinçer Law Firm and started to serve our Clients under the title Pekdinçer Partners.
You may reach us and our services from the following web page: www.pekdincer.av.tr