4 Mart 2019

Tütün Ürünlerine İlişkin Ambalaj ve Üretim Düzenlemelerinde Önemli Değişiklik

5 Aralık 2018 tarihli yazımıza konu ettiğimiz 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da yapılan ve 5 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin ardından, Tütün Mamüllerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yeni Yönetmelik”) 1 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle 6/1/2005 tarihli Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış oldu.

Yeni Yönetmelik özellikle 5 Aralık 2018 tarihli yasa değişikliği getirilen tütün ürünlerinde düz ve standart paketleme zorunluluğu konusundaki kuralları belirlemesi açısından önem arz ediyor. Buna göre, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında etiketlemeye ilişkin diğer detaylarla birlikte markanın ambalaj üzerindeki yerleşimi, kaplayacağı azami alan, rengi, puntosu, yazı tipi standardize edilmiştir. Bu anlamda Helvetica yazı tipi ve tek tip renk dışında bir görsel kullanılamayacağı gibi alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakterin kullanılması da yasaklanmıştır. Aynı şekilde ambalajın rengi ve şekli de Yeni Yönetmelik kapsamında tek tip olarak düzenlenmiştir.

Diğer yandan Yeni Yönetmelik kapsamında mentol ve vanilya gibi tütünün kendi aroması dışında fark edilebilen bir koku veya tadı ihtiva etmesi sebebiyle karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulünün piyasaya arzı yasaklanmıştır.

Önceki Yönetmelik düzenlemelerine uygun olan ve üretimi 31.12.2018 tarihinde tamamlanmış olan mentol ve/veya türevi içeren sigaralar hariç tütün mamullerinin mevcut halleriyle 05.07.2019 tarihine kadar üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı serbesttir. Ancak bu ürünlerin 05.01.2020 tarihinden itibaren piyasada bulundurulması yasaktır. Mentol ve türevi içeren sigaralardan ise ancak 31.12.2018 tarihine kadar üretimi tamamlananların 05.07.2019 tarihine kadar piyasaya arzı mümkün olup bunların da 05.01.2020 tarihinden itibaren piyasada bulundurulması yasaktır.

Tags: , , , , ,