Mevzuata Uyum

Büromuz, hukukun özel uzmanlık gerektiren bir çok alanında müvekkillerine mevzuata uyum hizmeti sunmakta, bu doğrultuda gerek mevzuata uyumluluğun analizi amacıyla denetimler gerçekleştirmekte ve raporlar düzenlemekte gerekse sürekli danışmanlık hizmetiyle müvekkillerinin mevzuata uyumlu hareket edebilmeleri için daimi olarak destek vermektedir.

Sağlık Hukuku

İlaç, tıbbi cihaz, kozmetik, gıda, içecekler vb. ürünlere ve hastane, üniversite, muayenehane, eczane, ecza depoları gibi hizmet sağlayıcılarına ve hekimliğe ilişkin her türlü mevzuat

Reklam-Medya Hukuku

Reklam ve tanıtıma, haksız rekabete, milli piyango düzenlemelerine, kampanyalara, çekilişlere, yarışmalara, etiketleme regülasyonlarına, RTÜK ve internete dair her türlü mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile KVKK ve bağlantılı Kurumların çıkardığı kararlar

Sermaye Piyasası Hukuku

Halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma, sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararları ile idari ve cezai yaptırımlara ilişkin kararları

Rekabet Hukuku

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Kılavuz ve Rekabet Kurumu’nun kararları ile Yargıtay ve Danıştay’ın kararları

Yolsuzlukla Mücadele

Beyaz yaka suçları, TCK’nın ilgili hükümleri, FCPA ve UK Bribery Act düzenlemeleri